Bohoslužby – VEĽKÁ NOC 2019

VEĽKÁ NOC 2019
(Veľkonočná nedeľa – 21. apríl)

AKTUALIZOVANÝ ROZPIS BOHOSLUŽIEB pred blížiacimi sa sviatkami VEĽKEJ NOCI


BANSKÁ BYSTRICA
Katedrála sv. Františka Xaverského
Námestie SNP 27
31. marca
– svätá spoveď od 13:00
– Svätá omša o 14:00 hod.
Kňaz: br. Silvester Poliak OFM

BRATISLAVA
Františkánsky kostol Zvestovania Pána (bočná kaplnka sv. Rozálie)
– Františkánskom kostole sú relikvie sv. Filipa Smaldoneho – patróna nepočujúcich.
Františkánske námestie 1 (GPS súradnice: N 48.144770° E 17.108094°)
každú nedeľu – svätá spoveď od 16:00
– krížová cesta od 16:00
(7.4. o 14:00 – Krížová cesta – Báč)
–-
14.4. o 14:30 – Duchovná obnova – KCN – BA (br. Silvester)
14.4. o 15:30 – Svätá spoveď

19.4. – o 15:00 – Obrady VEĽKÉHO PIATKA

Veľká noc – 21.4. – Svätá omša o 16:30 hod.  – LINK
Kňaz: br. Silvester Poliak, OFM

NITRA
Kaplnka sv. Františka Saleského – o.z. Effeta
ul. Samová 4
14. apríl
– svätá spoveď od 15:00
– Svätá omša o 16:00 hod.
Kňaz: dp. Robert Colotka

TRNAVA
Kostol Najsvätejšej Trojice
ul. Štefánikova
14. apríla
– svätá spoveď od 14:00
Svätá omša o 15:00hod.
Kňaz: dp. Peter Gula

TRENČÍN
Kostol Notre Dame
ul. 1. mája
(zvyčajne 3. nedeľa v mesiaci)

21. apríl – Veľkonočná nedeľa
– svätá spoveď od 14:30
– Svätá omša o 16:00 hod.
Kňaz: br. Felix Mária

KREMNICA
Kostol sv. Alžbety
Štefánikovo námestie
– v utorok každý nepárny týždeň o 15:00 hod.
Kňaz: dp. Robert Colotka

PÚCHOV
Kostol Všetkých svätých,

Námestie slobody
– po Veľkej noci (čoskoro doplníme dátum)
– svätá spoveď od 10:00
– Svätá omša o 11:00
Kňaz: dp. Robert Colotka

PREŠOV 
Kostol svätého Jozefa, Františkánsky kostol
13. apríl
– svätá spoveď od 12:30
– Svätá omša o 14:00
Kňaz: dp. Robert Colotka
– V Prešove vo Františkánskom kostole sú relikvie sv. Filipa Smaldoneho – patróna nepočujúcich.

ŽILINA
Katedrála Najsvätejšej Trojice,
ul. Farské schody
6. apríl
– Svätá spoveď od 11:30
– Svätá omša o 12:30
Kňaz: dp. Robert Colotka

br. Felix

br. Felix Mária OFM (ThLic. Zdenko Žiška, PhD.) - františkánsky kňaz - je zodpovedný za obsah a tvorbu tohto portálu - 2009 - 2017 Bratislava, Trenčín - 2017- * Beckov (duchovná správa Nepočujúcich v Trenčíne