Nový kňaz na Slovensku – br. Silvester

S radosťou vám oznamujeme, že máme medzi sebou nového kňaza. Brat Silvester nie je medzi nami novým človekom. Už niekoľko rokov sa stretá s nepočujúcimi v Bratislave. Tento rok 30. júna 2018 bol vo svojom rodnom Liptovskom Mikuláši vysvätený za kňaza.

Veľmi sa tešíme novému kňazovi medzi nami. 🙂

br. Felix

br. Felix Mária OFM (ThLic. Zdenko Žiška, PhD.) - františkánsky kňaz - je zodpovedný za obsah a tvorbu tohto portálu - 2009 - 2017 Bratislava, Trenčín - 2017- * Beckov (duchovná správa Nepočujúcich v Trenčíne