Advent a Vianoce 2022

ADVENT a VIANOCE 2020
(slávnosť Narodenia Pána – 25. december)

BRATISLAVA
Františkánsky kostol Zvestovania Pána (bočná kaplnka sv. Rozálie)
– Františkánskom kostole sú relikvie sv. Filipa Smaldoneho – patróna nepočujúcich.
Františkánske námestie 1 (GPS súradnice: N 48.144770° E 17.108094°)
každú nedeľu
– Svätá spoveď – od 16:00 (pred sv. omšou)
Svätá omša o 16:30 hod.LINK
Okrem nedieľ aj:
–  8. decembra o 16:30 – Prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie
–  25. decembra o 16:30 – Narodenie Pána (Svätá spoveď od 15:30)
–  1. januára o 16:30 – Bohorodičky Panny Márie
–  6. januára o 16:30 – Zjavenie Pána

Kňaz: br. Silvester, františkán

PREŠOV
Kostol svätého Jozefa, Františkánsky kostol
14. december
– svätá spoveď od 12:30
Svätá omša o 14:00
Kňaz: dp. Robert Colotka
– V Prešove vo Františkánskom kostole sú relikvie sv. Filipa Smaldoneho – patróna nepočujúcich.

TRNAVA
Kostol Najsvätejšej Trojice
ul. Štefánikova
8. december
– svätá spoveď od 14:00
Svätá omša o 15:00 hod.
Kňaz: dp. Peter Gula

NITRA
Kaplnka sv. Františka Saleského – o.z. Effeta
ul. Samová 4
8. december (dp. Colotka) 
– svätá spoveď od 15:00
Svätá omša o 16:00 hod.
Kňaz: dp. Robert Colotka

ŽILINA
Katedrála Najsvätejšej Trojice,
ul. Farské schody
14. december
– svätá spoveď od 14:00
Svätá omša o 15:00
Kňaz: dp. František Bartoš

PÚCHOV
Kostol Všetkých svätých,

Námestie slobody
V roku 2020 – oznámime včas
– svätá spoveď od 10:00
Svätá omša o 11:00
Kňaz: dp. Robert Colotka

TRENČÍN
Kostol Notre Dame
ul. 1. mája
15. december
– svätá spoveď od 14:30
Svätá omša o 16:00 hod.
Kňaz: br. Felix Mária, františkán

KREMNICA
Kostol sv. Alžbety
– v utorok každý nepárny týždeň o 7:00 hod. (4.12. a 18.12. ) – Rorátna
3. december a 17. december o 15:15
Kňaz: dp. Robert Colotka

BANSKÁ BYSTRICA
Katedrála sv. Františka Xaverského
Námestie SNP 27
29. december
– svätá spoveď od 13:15
– Svätá omša o 14:00 hod.
Kňaz: dp. Robert Colotka

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa