Európske stretnutie Nepočujúcich katolíkov

Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 1. – 3. mája 2015 v Ríme. Organizoval ho Luca Lama, taliansky nepočujúci.
Po príchode do Ríma sa všetci predstavili. Na stretnutie prišli laici, diakoni i kňazi z viacerých krajín EÚ. Zúčastnili sa nepočujúci z 8 krajín.europa

Z Talianska – 5 nepočujúci a 5 kňazov z Brazílie; zo Španielska – 2 nepočujúci; z Francúzska – 1 nepočujúci diakon a 1 nepočujúci laik; z Česka – 2 nepočujúci; z Malty – 1 nepočujúci kňaz a 1 nepočujúci laik a 1 tlmočník; z Ukrajiny – 2 počujúci kňazi a 1 nepočujúci; z Holandska – 2 nepočujúci a z Nemecka – 1 nepočujúci diakon.

Stretnutie oficiálne začalo svätou omšou, ktorú slúžil kňaz Delci z Brazílie v Talianskom posunkovom jazyku. K slávnosti sa pridali aj ďalší nepočujúci z Talianska. Luca z Talianska, ktorý bol hlavným organizátorom prekladal všetko do Medzinárodného posunkového jazyka.
Po skončení sa všetci presunuli do sály, kde bola pripravená prednáška. Večer sa všetci zúčastnili večernej prechádzky po meste a s ochutnávkou dobrej talianskej zmrzliny.

V nedeľu sa pri práci stretli už iba vyššie spomenutí zástupcovia nepočujúcich z krajín EÚ. Každý sa predstavil a vyprával svoju skúsenosť z vierou, prečo začali aktívne pracovať pre katolícku Cirkev, atď. Tento čas slúžil k lepšiemu vzájomnému poznaniu o tom, čo kto robí a k vovedeniu do „témy“ stretnutia.
Po skončení išli účastníci na Námestie svätého Petra, kde mal pápež František poludňajší príhovor a modlitba „Raduj sa nebies kráľovná“…
Po obede sa všetci znovu vrátili k práci, ktorá bola až do večera.

Tu Vám predstavíme okruhy, ktorým sme sa venovali:

– veľmi dôležitý je pri slávení sv. omší, pri katechéze a v pastorácii posunkový jazyk

– dôležité je, aby nepočujúci dobre porozumeli Biblii, svätej omši a prednáškam

– dôležité je, aby nepočujúci čítali „lekcie“ v posunkovom jazyku

– je dobré vytvárať video „preklady“ Biblie do posunkového jazyka

– je dobré vytvárať weby, videá a tvoriť veľa informácii pomocou videa

– prehlbovať si znalosť Biblie, aby nepočujúci študovali aj teologické texty

– spolupráca z kňazmi a teologickými odborníkmi

– diskutovať o veciach medzi nepočujúcimi

Veľký problém je, že nepočujúci katolíci odchádzajú k Jehovistom, pretože oni používajú posunkový jazyk a veľmi dobre si pomocou neho rozumejú.

EU meeting

Tím z EÚ sa bude stretať pravidelne každé 2 roky. Miesto ďalšieho stretnutia sa vybralo „lósom“. Stretnutie sa uskutoční v máji 2017 v Prahe (Česká republika). Na stretnutie bude krajina vysielať zo svojej krajiny 2-3 osoby. Najlepšie bude ak bude 1 kňaz (počujúci, alebo nepočujúci) a jeden laik. O tomto stretnutí nás informovala pani Alena z Prahy, ktorej tiež ďakujeme za spoluprácu.

Chcem iba dodať, že zo Slovenska sa tento krát nezúčastnil nikto. O celej akcii sme boli informovaní a snažíme sa udržať kontakt so všetkými účastníkmi. Mimo ohláseného stretnutia sa pripravuje stretnutie aj v Krakove v roku 2016 počas Svetových dní mládeže.

Je veľmi dobré, že vznikla táto iniciatíva, za čo patrí veľká vďaka Lucovi z Talianska. Je potrebné, aby sa v Európe nepočujúci katolíci spolu stretali a vytvárali spoločné kroky k tomu, aby sa viera šírila medzi všetkými nepočujúcimi. (br. Felix Mária, OFM – Bratislava)

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa