Biblia a dokumenty

Drahí nepočujúci!
Pre rôzne príčiny máme problém počuť. Je to ťažká situácia v našich životoch, ktorá nám veľmi komplikuje naše životy. Našťastie tento problém nám nemôže brániť počúvať Boží hlas.

Pápež František nás povzbudzuje:
Nasledujme Ježiša, aby sme ho počúvali. No počúvajme Ježiša aj v jeho písanom slove, v evanjeliu. Dám vám otázku: Čítate si každý deň úryvok z evanjelia? Áno? Nie? Áno, nie… tak napoly. Niektorí áno, niektorí nie. Je to ale dôležité. Čítate evanjelium?
Je to dobrá vec. Je dobré mať malé evanjelium, maličké, a nosiť ho so sebou vo vrecku, v taške, a prečítať si z neho malý úsek v hocakej chvíli dňa. V hociktorom momente dňa vyberiem z vrecka evanjelium a kúsoček si prečítam, malý kúsok. Tam je Ježiš, ktorý k nám hovorí, v evanjeliu! Premýšľajte o tom.
Nie je to ťažké nosiť ho so sebou, a netreba ani všetky štyri, stačí mať so sebou jedno z evanjelií, maličké. Majme evanjelium vždy so sebou, pretože je Ježišovým slovom, aby sme mu mohli načúvať.“

Zdroj: Vatikánsky rozhlas

I pre tieto slová sme sa rozhodli dať tu link na rôzne možnosti „nosenia“ Svätého Písma. Môže to byť aj vďaka naším mobilným telefónom.

Tu sú spomínané linky:
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.ksp.riso.svpismo&hl=sk

iPhone:
https://itunes.apple.com/app/bible/id282935706?mt=8

Windows Phone:
http://www.windowsphone.com/sk-sk/store/app/biblia-na-cesty/ee5d0ba3-046d-460c-ae61-f948ade65dc6

a mnohé ďalšie:
http://www.kristus.sk/biblia/

Preklady z EFFETA v NITRE – FACEBOOK

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI:
http://www.katechizmus.sk

ČESKÝ PROJEKT – BIBLE BEZ HRANIC
– jedinečný projekt prekladu Biblie do Českého znakového jazyka – WEB

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa