Svätí

Nepočujúci majú svojich ochrancov – patrónov:

Panna Maria Ticha               Frantisek Salesky                   Filip Smaldone

Panna Mária Tichá           sv. František Saleský           sv. Filip Smaldone

Čo nás o svätých a ich orodovaní učí Katolícka Cirkev?

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI, článok 956:
„Svätí v nebi tým, že sú dôvernejšie spojení s Kristom, väčšmi upevňujú celú Cirkev vo svätosti … Neprestajne orodujú za nás u Otca a predkladajú mu zásluhy, ktoré získali na zemi skrze jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, Krista Ježiša … Ich bratská starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabosti.“

„Budem prežívať svoje nebo tak, že budem robiť dobro na zemi.“ (sv. Terézia Lisieux)

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI, článok 1370:
S Kristovou obetou sa spájajú nielen tie údy, ktoré sú ešte tu na zemi, ale aj tie, čo sú už v nebeskej sláve. Cirkev totiž prináša eucharistickú obetu v spoločenstve s preblahoslavenou Pannou Máriou a so spomienkou na ňu i na všetkých svätých a všetky sväté. V Eucharistii je Cirkev spolu s Máriou určitým spôsobom pri kríži, spojená s Kristovou obetou a s jeho príhovorom u Otca.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa