Gaudium

Časopis GAUDIUM (= radosť) je informačný časopis pre nepočujúcich a ich rodiny.
Vydavateľ:   o.z. KCNS, Banská Bystrica

Nájdete v ňom:

  • správy a články zo života nepočujúcich, rozhovory
  • správy zo škôl a o školách pre sluchovo postihnutých
  • informácie pre veriacich nepočujúcich
  • upozornenia na nové, pripravované akcie
  • listová komunikácia s nepočujúcimi, ktorí prinášajú svoje životné príbehy
  • správy zo života nepočujúcich v zahraničí
  • a ďalšie široké spektrum oblastí, ktoré sa dotýkajú života nepočujúcich

ARCHÍV časopisu GAUDIUM

REDAKCIA GAUDIUM
Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: redakcia.gaudium@gmail.com

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa