Katechézy

Posolstvo Pápeža Františka k Pôstnemu obdobiu

Publikované

Plný text Posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016 s názvom „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 9, 13). Skutky milosrdenstva na ceste svätým rokom Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016 1. Mária, obraz Cirkvi, ktorá hlása evanjelium, pretože je sama preniknutá evanjeliom V bule, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, som […]

Katechézy

Relikvie sv. Filipa Smaldoneho na Slovensku

Publikované

Na Vianoce 2014 sme v bratislavskom spoločenstve nepočujúcich (františkánsky kostol Zvestovania Pána, kaplnka sv. Rozálie) dostali darček – relikvie sv. Filipa Smaldoneho. Svätý Filip Smaldone (* 27. júla 1848 Neapol, Taliansko + 4. júna 1923 Lecce, Taliansko) je patrón a nebeský ochranca nepočujúcich. Je to pre nás veľký dar pri príležitosti 25. výročia od 1. svätej omše, ktorá sa […]

Katechézy

Posunky, znaky a gesta

Publikované

V tejto katechéze chceme predstaviť symbol s ktorým sa často nepočujúci veriaci fotografujú, prípadne aj zdravia. Je to symbol Tento symbol je zložený z kríža, ktorý vyjadruje obetu Ježiša Krista za nás. A zároveň nám pripomína jeho veľkú lásku ku nám. Samotná ruka znázorňuje kombináciu troch písmen „I“ – „L“ – „Y“ ktoré sú začiatočnými písmenami frázy: […]

Katechézy

Sviatosť krstu

Publikované

Pán Ježiš vyzval apoštolov: „Učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Baptizein – z gréckeho slova – ponoriť. V minulosti sa krstilo ponorením vo vode. Z praktických dôvodov sa to zmenilo na liatie vody (3 krát – z dôvodu troch Božských osôb) na temeno hlavy.