TV LUX pre Nepočujúcich

Katolícka Televízia LUX poskytuje službu – titulkovanie relácií pre sluchovo postihnutých divákov. Na to, aby sme dokázali naše vysielanie prispôsobiť potrebám sluchovo znevýhodnených divákov, potrebujeme Vašu FINANČNÚ PODPORU

Už v týchto dňoch TV LUX vysiela relácie, ktoré môžete sledovať aj s pridanou hodnotou titulkov pre sluchovo znevýhodnených divákov. Patria medzi ne DUCHOVNÉ SLOVKO s otcom Mariánom Bérom, EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY, či modlitba posvätného ruženca. 

Približne od septembra 2019, pravidelne každý mesiac je odvysielaný aspoň 1 film v rámci víkendových filmových večerov, ktorý je otitulkovaný. Spomínané programy sú v prehľade programov označené špeciálnym znakom. V televíznom vysielaní môžu titulky zapnúť diváci, ktorí nás sledujú cez Skylink, „klasickú” anténu alebo prostredníctvom operátora Antik. Titulky je potrebné zapnúť na televíznom ovládači tlačidlom označeným “Titulky” alebo “Subtitle”. Funkciu titulkovania vo webovom archíve si môžete spustiť priamo v okne prehrávania videa. 

Budeme vďační aj za vaše tipy a návrhy, ktoré ďalšie relácie by bolo vhodné obohadiť takýmito titulkami. Svoje námety nám môžete písať na tvlux@tvlux.sk. 

Tvorbu titulkov pre nepočujúcich môžete podporiť na našom známom čísle účtu:
SK96 1100 0000 0026 2001 3784 – variabilný symbol 777

https://www.tvlux.sk/content/slide/364

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa