Pohreb

Pohreb – rozlúčka so zomrelým NIE JE sviatosť. Je to svätenina, ktorou vyjadrujeme patričnú úctu osobe, ktorá žila kresťanským životom.

Pozostalí, ktorí vybavujú pohreb prídu nahlásiť základné údaje zosnulého počas úradných hodín do kancelárie farského úradu.  Je potrebné, aby pozostalí priniesli doklad s názvom „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí” na farský úrad. Ak požadujete kňaza, ktorý ovláda posunkový jazyk kontaktujte aj jeho. Rovnako to spomeňte na farskom úrade, aby sa tieto veci dohodli hneď pri ohlásení pohrebu. Po pohrebnom obrade sa údaje o zosnulom zapíšu do pohrebnej matriky na farskom úrade.
—————-
Ak nastalo úmrtie doma je nutné:
Zavolať lekára (pohotovosť- tel. číslo 112) a oznámiť im úmrtie.
Zavolať pohrebnú službu.
Zomrelý musí zostať v mieste úmrtia min. dve hodiny od času, kedy bola konštatovaná smrť a nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách od času úmrtia. (Na tento fakt treba myslieť pri objednávaní termínu pohrebu.) Najneskôr do ôsmich hodín od úmrtia je potrebné zosnulého uložiť do chladiaceho zariadenia.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa