Bohoslužby

Január 2020 – Jún 2020

Spovedanie pred Veľkou nocou a slávnosti Veľkej noci sú zverejnené samostatne. KLIK TU

BANSKÁ BYSTRICA
Katedrála sv. Františka Xaverského
Námestie SNP 27
– PRAVIDELNE – posledná nedeľa v mesiaci o 14:00 hod. (29.3. a 26.4.)
Kňaz: dp. Robert Colotka

BRATISLAVA
Františkánsky kostol Zvestovania Pána (bočná kaplnka sv. Rozálie)
Františkánske námestie 1
– PRAVIDELNE – každú nedeľu o 16:30 hod. (V prikázané sviatky podľa dohody) – LINK
Kňaz: br. Silvester, OFM

NITRA
Kaplnka sv. Františka Saleského – o.z. Effeta
ul. Samová 4
– PRAVIDELNE – 2. nedeľa v mesiaci o 16:00 hod. (8.3. a 12.4.)
Kňaz: dp. Robert Colotka

TRENČÍN
Kostol Notre Dame
ul. 1. mája
– PRAVIDELNE – 3. nedeľa v mesiaci o 16:00 hod. (15.3. a 19.4. )
Kňaz: br. Felix Mária, OFM

TRNAVA
Kostol Najsvätejšej Trojice
ul. Štefániková
– PRAVIDELNE – 2. nedeľa v mesiaci o 15:00 hod. ( 22.3. a 5.4. )
Kňaz: dp. Peter Gula

KREMNICA
Kostol sv. Alžbety
Dolná ul.
– PRAVIDELNE – v utorok každý druhý (párny) týždeň o 15:15 hod.
Kňaz: dp. Robert Colotka

LUČENEC
ZŠ pre SP na ul. K. Supa 48
– podľa dohody
Kňaz: dp. Robert Colotka

Svätá omša v Púchove (5.4. ), Prešove (4.4.) , a v Žiline, býva podľa dohody s kňazmi. (Zvyčajne pred Vianočnými a Veľkonočnými sviatkami.)

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa