BIBLIA

V roku 2017 iniciovala SLOVENSKÁ BIBLICKÁ SPOLOČNOSŤ  projekt prekladu Svätého písma – Biblie do posunkového jazyka. Ide o prvý veľký projekt tohto druhu na Slovensku. Do tohto času sa robili spontánne preklady Biblie do PJ. Tento raz je snaha vytvoriť plne odborný preklad za účasti biblistov, teológov, lingvistov a predovšetkým samotných nepočujúcich.

BIBLIA

Komunita nepočujúcich po celom svete je v súčasnosti označovaná ako najmenej zasiahnutá skupina ľudí Božím slovom. V tejto skupine má viac ako 70 miliónov ľudí ako materinský jazyk posunkovú reč. Na svete existuje viac ako 400 posunkových jazykov – napriek tejto skutočnosti sa Biblia začala prekladať ešte len približne do štyridsiatich z nich. Kompletný preklad Biblie v niektorom z posunkových jazykov zatiaľ neexistuje.

Niektoré biblické spoločnosti už niekoľko rokov ťažko pracujú na preklade Biblie do posunkového jazyka. V súčasnosti sa tejto dôležitej službe venuje stále viac biblických spoločností.

Skutočné jazyky

Posunkové jazyky sú často zle chápané ako posunková forma hovoreného jazyka, v skutočnosti sú to však úplne oddelené komplexné jazyky so svojou vlastnou štruktúrou a gramatikou. Úloha verného prezentovania Božieho slova vo vizuálnom preklade je veľmi náročná a vyžaduje si odovzdané hľadanie správneho vyjadrenia a následne mnoho revízií. Na to, aby boli vyprodukované vysoko kvalitné preklady v prirodzenej a akceptovateľnej forme, biblické spoločnosti spolupracujú s nepočujúcimi prekladateľmi a často s vitálnou podporou medzinárodných misijných organizácií.
Boh posunkuje

Prvý jazyk, ktorý sa učia nepočujúce deti, je posunkový jazyk. Neskôr môžu mať príležitosť naučiť sa hovorený jazyk svojej krajiny ako druhý jazyk, spoliehať sa však výhradne na pamäť namiesto spojenia zvukov so slovami robí túto úlohu náročnou. Ich materinským jazykom zostáva posunkový jazyk, cez ktorý sa po prvýkrát spojili so svetom okolo nich a pre väčšinu z nich zostane ich jediným jazykom celý život. Na to, aby sa nepočujúci mohli stretnúť s Božím slovom osobne a plne pochopiť Božie posolstvo lásky a odpustenia, musia vnímať, že bolo naposunkované v jazyku, ktorý hovorí k ich mysliam a srdciam.
Ako vyzerá Biblia v posunkovom jazyku?

Verzia Biblie v posunkovom jazyku je video, ktorým môžete prechádzať podobným spôsobom ako textom. Skoršie preklady boli sprístupnené cez internet alebo DVD, v súčasnosti začínajú byť k dispozícii na stiahnutie do smartfónov alebo tabletov, a tiež ako mobilné aplikácie s neustále sa zlepšujúcou funkcionalitou.

Príklad videa s nahrávkou Písma v posunkovom jazyku môžete nájsť aj na tomto linku.

(Zdroj: United Bible Societies, https://www.unitedbiblesocieties.org/translation/translation-into-sign-languages/ )

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa