Teologické knihy

V prípade záujmu o teologické knihy, ktoré sú svojím obsahom zamerané na nepočujúcich vám odporúčame navštíviť stránku: http://kcnba.nawebe.net/knihy/

Jedná sa o jedinečnú zbierku kníh vo viacerých európskych jazykoch.
– Na vyššie uvedenej stránke sa nachádzajú knihy, ktoré sú k dispozícii po dohode s dobrovoľníkom o.z. KCN BA. – Prezenčná pôžička je možná len v Bratislave v „Našom centre“ o.z. KCN BA.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa