III. Európske stretnutie nepočujúcich

V poradí 3. Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov sa uskutočnilo v dňoch 17. až 19. mája 2019 v poľskom meste Lubliniec.
Na tomto 3. Európskom stretnutí nepočujúcich katolíkov sa zúčastnilo celkovo 9 krajín – z Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Slovenska, Španielska, Talianska a Ukrajiny. Oficiálna delegácia jednotlivých krajín bola tvorená z nepočujúcich, pastoračných asistentov, tlmočníkov, kňazov a diakonov. Celkovo sa stretnutia zúčastnilo 30 delegátov, z ktorých bolo až 6 za Slovenskú republiku.

účastníci EU stretnutia v Poľsku

Tak ako predchádzajúce stretnutia v Ríme či Prahe, aj toto v Lublinci chcelo poukázať na to, že pre život a vieru nepočujúcich majú takéto stretnutia nepočujúcich katolíkov nesmierne veľký význam. Zároveň je to prejav a túžba nepočujúcich upozorniť na to, že aj oni sú súčasťou Kristovej Cirkvi. Aj oni chcú byť naplno verní Ježišovi Kristovi a svojmu krstnému poslaniu šíriť Evanjelium všetkým ľuďom po celom svete. Mnohé osobné svedectvá, ktoré zazneli na tomto stretnutí boli tak radostné, ako aj bolestné. Radostné v tom, že Duch Svätý pôsobí aj cez nepočujúcich. Ovocím tejto vernosti Bohu je, že sa viacerí nepočujúci vracajú k aktívnemu životu v Cirkvi, lebo začínajú viac rozumieť Božiemu slovu. Bolesťou je však to, že nie vždy sa nepočujúci stretnú s porozumením toho, že posunkový jazyk je nevyhnutný pre ich komunikáciu a rozvoj viery. To čo si ale nepočujúci katolíci uvedomujú snáď najviac je, že komunikačné problémy, ktoré majú v dôsledku závažného sluchového postihnutia, im nemôžu brániť v preukazovaní lásky voči Bohu a v službe Cirkvi, uprostred ktorej chcú byť aktívni tak, ako je to len najviac možné.

Záverečným posolstvom „3. Európskeho stretnutia nepočujúcich katolíkov“ je, že bohatstvo a rozmanitosť Kristovej Cirkvi sa prejavuje aj prostredníctvom nepočujúcich, ktorí sú verní Ježišovi Kristovi a chcú mu uprostred Cirkvi aktívne slúžiť. Srdcia, svoje schopnosti a ruky majú už pripravené, ale ešte nie všetky dvere sú im otvorené. Aby svoju úlohu živého a aktívneho kresťana mohli napĺňať, je potrebné, aby Cirkev o nepočujúcich a ich dispozícii pre ňu aj vedela. Práve k tomu má dopomôcť zriadenie nového zoskupenia „Nepočujúcich katolíkov Európy“, ktoré svojimi aktivitami by malo poskytovať priestor pre aktívne angažovanie sa nepočujúcich uprostred Cirkvi v jednotlivých krajinách Európy. Či sa toto všetko podarí napĺňať zhodnotí až najbližšie, už štvrté európske stretnutie nepočujúcich katolíkov, ktoré sa uskutoční v roku 2021 v Nemecku.

viac o tomto stretnutí
Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa