Prečo je tak dôležitá VEĽKÁ NOC ?

Advent a Vianoce 2022

ADVENT a VIANOCE 2020
(slávnosť Narodenia Pána – 25. december)

BRATISLAVA
Františkánsky kostol Zvestovania Pána (bočná kaplnka sv. Rozálie)
– Františkánskom kostole sú relikvie sv. Filipa Smaldoneho – patróna nepočujúcich.
Františkánske námestie 1 (GPS súradnice: N 48.144770° E 17.108094°)
každú nedeľu
– Svätá spoveď – od 16:00 (pred sv. omšou)
Svätá omša o 16:30 hod.LINK
Okrem nedieľ aj:
–  8. decembra o 16:30 – Prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie
–  25. decembra o 16:30 – Narodenie Pána (Svätá spoveď od 15:30)
–  1. januára o 16:30 – Bohorodičky Panny Márie
–  6. januára o 16:30 – Zjavenie Pána

Kňaz: br. Silvester, františkán

PREŠOV
Kostol svätého Jozefa, Františkánsky kostol
14. december
– svätá spoveď od 12:30
Svätá omša o 14:00
Kňaz: dp. Robert Colotka
– V Prešove vo Františkánskom kostole sú relikvie sv. Filipa Smaldoneho – patróna nepočujúcich.

TRNAVA
Kostol Najsvätejšej Trojice
ul. Štefánikova
8. december
– svätá spoveď od 14:00
Svätá omša o 15:00 hod.
Kňaz: dp. Peter Gula

NITRA
Kaplnka sv. Františka Saleského – o.z. Effeta
ul. Samová 4
8. december (dp. Colotka) 
– svätá spoveď od 15:00
Svätá omša o 16:00 hod.
Kňaz: dp. Robert Colotka

ŽILINA
Katedrála Najsvätejšej Trojice,
ul. Farské schody
14. december
– svätá spoveď od 14:00
Svätá omša o 15:00
Kňaz: dp. František Bartoš

PÚCHOV
Kostol Všetkých svätých,

Námestie slobody
V roku 2020 – oznámime včas
– svätá spoveď od 10:00
Svätá omša o 11:00
Kňaz: dp. Robert Colotka

TRENČÍN
Kostol Notre Dame
ul. 1. mája
15. december
– svätá spoveď od 14:30
Svätá omša o 16:00 hod.
Kňaz: br. Felix Mária, františkán

KREMNICA
Kostol sv. Alžbety
– v utorok každý nepárny týždeň o 7:00 hod. (4.12. a 18.12. ) – Rorátna
3. december a 17. december o 15:15
Kňaz: dp. Robert Colotka

BANSKÁ BYSTRICA
Katedrála sv. Františka Xaverského
Námestie SNP 27
29. december
– svätá spoveď od 13:15
– Svätá omša o 14:00 hod.
Kňaz: dp. Robert Colotka

TV LUX pre Nepočujúcich

TV LUX pre Nepočujúcich

Katolícka Televízia LUX poskytuje službu – titulkovanie relácií pre sluchovo postihnutých divákov. Na to, aby sme dokázali naše vysielanie prispôsobiť potrebám sluchovo znevýhodnených divákov, potrebujeme Vašu FINANČNÚ PODPORU

Už v týchto dňoch TV LUX vysiela relácie, ktoré môžete sledovať aj s pridanou hodnotou titulkov pre sluchovo znevýhodnených divákov. Patria medzi ne DUCHOVNÉ SLOVKO s otcom Mariánom Bérom, EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY, či modlitba posvätného ruženca. 

Približne od septembra 2019, pravidelne každý mesiac je odvysielaný aspoň 1 film v rámci víkendových filmových večerov, ktorý je otitulkovaný. Spomínané programy sú v prehľade programov označené špeciálnym znakom. V televíznom vysielaní môžu titulky zapnúť diváci, ktorí nás sledujú cez Skylink, „klasickú” anténu alebo prostredníctvom operátora Antik. Titulky je potrebné zapnúť na televíznom ovládači tlačidlom označeným “Titulky” alebo “Subtitle”. Funkciu titulkovania vo webovom archíve si môžete spustiť priamo v okne prehrávania videa. 

Budeme vďační aj za vaše tipy a návrhy, ktoré ďalšie relácie by bolo vhodné obohadiť takýmito titulkami. Svoje námety nám môžete písať na tvlux@tvlux.sk. 

Tvorbu titulkov pre nepočujúcich môžete podporiť na našom známom čísle účtu:
SK96 1100 0000 0026 2001 3784 – variabilný symbol 777

https://www.tvlux.sk/content/slide/364

III. Európske stretnutie nepočujúcich

III. Európske stretnutie nepočujúcich

V poradí 3. Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov sa uskutočnilo v dňoch 17. až 19. mája 2019 v poľskom meste Lubliniec.
Na tomto 3. Európskom stretnutí nepočujúcich katolíkov sa zúčastnilo celkovo 9 krajín – z Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Slovenska, Španielska, Talianska a Ukrajiny. Oficiálna delegácia jednotlivých krajín bola tvorená z nepočujúcich, pastoračných asistentov, tlmočníkov, kňazov a diakonov. Celkovo sa stretnutia zúčastnilo 30 delegátov, z ktorých bolo až 6 za Slovenskú republiku.

účastníci EU stretnutia v Poľsku

Tak ako predchádzajúce stretnutia v Ríme či Prahe, aj toto v Lublinci chcelo poukázať na to, že pre život a vieru nepočujúcich majú takéto stretnutia nepočujúcich katolíkov nesmierne veľký význam. Zároveň je to prejav a túžba nepočujúcich upozorniť na to, že aj oni sú súčasťou Kristovej Cirkvi. Aj oni chcú byť naplno verní Ježišovi Kristovi a svojmu krstnému poslaniu šíriť Evanjelium všetkým ľuďom po celom svete. Mnohé osobné svedectvá, ktoré zazneli na tomto stretnutí boli tak radostné, ako aj bolestné. Radostné v tom, že Duch Svätý pôsobí aj cez nepočujúcich. Ovocím tejto vernosti Bohu je, že sa viacerí nepočujúci vracajú k aktívnemu životu v Cirkvi, lebo začínajú viac rozumieť Božiemu slovu. Bolesťou je však to, že nie vždy sa nepočujúci stretnú s porozumením toho, že posunkový jazyk je nevyhnutný pre ich komunikáciu a rozvoj viery. To čo si ale nepočujúci katolíci uvedomujú snáď najviac je, že komunikačné problémy, ktoré majú v dôsledku závažného sluchového postihnutia, im nemôžu brániť v preukazovaní lásky voči Bohu a v službe Cirkvi, uprostred ktorej chcú byť aktívni tak, ako je to len najviac možné.

Záverečným posolstvom „3. Európskeho stretnutia nepočujúcich katolíkov“ je, že bohatstvo a rozmanitosť Kristovej Cirkvi sa prejavuje aj prostredníctvom nepočujúcich, ktorí sú verní Ježišovi Kristovi a chcú mu uprostred Cirkvi aktívne slúžiť. Srdcia, svoje schopnosti a ruky majú už pripravené, ale ešte nie všetky dvere sú im otvorené. Aby svoju úlohu živého a aktívneho kresťana mohli napĺňať, je potrebné, aby Cirkev o nepočujúcich a ich dispozícii pre ňu aj vedela. Práve k tomu má dopomôcť zriadenie nového zoskupenia „Nepočujúcich katolíkov Európy“, ktoré svojimi aktivitami by malo poskytovať priestor pre aktívne angažovanie sa nepočujúcich uprostred Cirkvi v jednotlivých krajinách Európy. Či sa toto všetko podarí napĺňať zhodnotí až najbližšie, už štvrté európske stretnutie nepočujúcich katolíkov, ktoré sa uskutoční v roku 2021 v Nemecku.

viac o tomto stretnutí
Modlitbový deň k úcte Panny Márie

Modlitbový deň k úcte Panny Márie

“Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov” bude v sobotu 16. februára 2019 v Nitre.

Celý program bude tlmočený do slovenského posunkového jazyka a tlmočníci budú premietaní na stenu.

Pre všetky deti je zabezpečený detský kútik, deťom sa budú venovať rehoľné sestry. Pre nepočujúce deti bude zabezpečená asistentka, ktorá ovláda slovenský posunkový jazyk.

Milí Nepočujúci, v prípade záujmu, pošlite email na: stanci00@gmail.com

Pozvanie 🙂
Anna Kolesárová – blahorečenie

Anna Kolesárová – blahorečenie

Srdečne Vás pozývame na beatifikáciu  Aničky Kolesárovej. /slávnosť počas ktorej bude vyhlásená Anička za blahoslavenú/

 

SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA
1. septembra 2018 o 10:00
Štadión TJ Lokomotíva, KOŠICE

 

 

Na štadióne TJ Lokomotíva Košice bude v sobotu 1. septembra vyhradený sektor pre NEPOČUJÚCICH. Zároveň bude zabezpečené tlmočenie do PJ od 9:00 do skončenia slávnosti o cca 12:30.

Ak máte záujem prísť medzi nás na túto slávnosť prosíme vás o záväzné prihlásenie na mail: nepocujuci.fara@gmail.com (potom vám pošleme kontakt na mobil).

SEKTOR – B3

Continue reading „Anna Kolesárová – blahorečenie“

Prvé príbehy Biblie v Posunkovom jazyku

Prvé príbehy Biblie v Posunkovom jazyku

Komunitu nepočujúcich na celom svete tvorí viac ako 70 miliónov ľudí. Je považovaná za skupinu, ktorá je v súčasnosti najmenej zasiahnutá Božím slovom. Na svete existuje viac ako 400 rôznych posunkových jazykov, pričom kompletná Biblia nie je zatiaľ preložená v žiadnom z nich. Niektoré Biblické spoločnosti, ktoré sú členmi United Bible Societies pracujú na prekladoch do posunkových jazykov už niekoľko rokov. V roku 2017 sa k nim pridala aj Slovenská biblická spoločnosť. Continue reading „Prvé príbehy Biblie v Posunkovom jazyku“

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa