Nový kňaz na Slovensku – br. Silvester

S radosťou vám oznamujeme, že máme medzi sebou nového kňaza. Brat Silvester nie je medzi nami novým človekom. Už niekoľko rokov sa stretá s nepočujúcimi v Bratislave. Tento rok 30. júna 2018 bol vo svojom rodnom Liptovskom Mikuláši vysvätený za kňaza.

Veľmi sa tešíme novému kňazovi medzi nami. 🙂

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa