Prvé príbehy Biblie v Posunkovom jazyku

Komunitu nepočujúcich na celom svete tvorí viac ako 70 miliónov ľudí. Je považovaná za skupinu, ktorá je v súčasnosti najmenej zasiahnutá Božím slovom. Na svete existuje viac ako 400 rôznych posunkových jazykov, pričom kompletná Biblia nie je zatiaľ preložená v žiadnom z nich. Niektoré Biblické spoločnosti, ktoré sú členmi United Bible Societies pracujú na prekladoch do posunkových jazykov už niekoľko rokov. V roku 2017 sa k nim pridala aj Slovenská biblická spoločnosť.V rámci prvej fázy nášho projektu (rok 2017) bude urobený preklad a video nahrávky piatich vybraných pasáží z Nového zákona do slovenského posunkového jazyka. Záverečné preklady jednotlivých častí budú mať podobu videonahrávok, ktoré budú voľne dostupné na internete.

Na jar 2017 sa nám s Božou pomocou podarilo vytvoriť pracovný tím, ktorý tvoria nepočujúci prekladatelia a figuranti. Pri preklade im pomáhajú počujúci biblisti a tlmočníci, pri natáčaní v televíznom štúdiu rátame tiež s pomocou režisérov. Samotný proces prekladu je veľmi náročný – okrem konzultácií v oblasti lingvistiky a teológie sú potrebné viaceré overovania, aby sa zabezpečila korektnosť ako aj zrozumiteľnosť prekladu pre nepočujúcich.

Súčasťou tohto pilotného projektu je aj vzdelávanie a získavanie skúseností od prekladateľkých tímov z iných krajín. Slovenská biblická spoločnosť preto v spolupráci s United Bible Societies pripravila pre slovenský tím v septembri 2017 v Bratislave tréning, na ktorom sa zúčastnili viacerí lektori zo zahraničia. Traja členovia tímu sa tiež zúčastnili Európskej konferencie o preklade Biblie do posunkového jazyka v Barcelone.

Prvé nahrávky, ktoré vznikli v LUX Communication v novembri 2017 si môžete pozrieť na www.nepocujuci.biblia.sk.

Cieľom druhej fázy projektu (2018-20) je natočenie prekladu celého Evanjelia podľa Lukáša.

Budeme vďační za Vaše modlitby aj finančnú podporu tohto projektu.
Slovenská biblická spoločnosť
IBAN, Tatrabanka: SK44 1100 0000 0026 2778 2674
Variabilný symbol: 100583
Poznámka: Biblia pre nepocujucich a Vaše meno
(pokiaľ si neprajete ostať v anonymite).

INFO: článok prebratý zo stránky SBS: https://biblickaspolocnost.sk/projekt/aktualny/biblia-v-posunkovej-reci

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa