Púť na Svatý kopeček – Olomouc

PÚŤ NIELEN NEPOČUJÚCICH NA SVATÝ KOPEČEK PRI OLOMOUCI (CZ)
sa uskutočnila v sobotu 6. mája 2017 za veľkej účasti nepočujúcich z Moravy, Čiech ale i zo Slovenska.
Púť nepočujúcich veriacich je milou príležitosťou stretnúť sa pri oltári na pútnickom mieste, kde môžu veriaci spoločne poďakovať za dary a zároveň poprosiť o požehnanie.  Púť na Svatý Kopeček zorganizoval bohoslovec Daniel Vjačka, ktorému patrí veľká vďaka za prípravu krásnej púte.
Celebrantom sv. omše bol slovenský kňaz o. Robert Colotka z Kremnice, ktorý je poverený pastoráciou nepočujúcich v Banskobystrickej diecéze. Po Evanjeliu sa všetkým prítomným prihovoril br. Felix Mária Žiška, OFM kňaz poverený pastoráciou nepočujúcich v Bratislavskej arcidiecéze. Obaja kňazi prišli so skupinkou veriacich zo Slovenska.
Toto príjemné medzištátne stretnutie Čechov a Slovákov prináša všetkým pocit jednoty. Viac ako 100 nepočujúcich sa vzájomne povzbudilo vo viere. Program pokračoval aj prehliadkou Baziliky Navštívenia Panny Márie.
Bratislavská skupina sa autobusom presunula do centra mesta Olomouc a prezrela si krásne historické centrum mesta.

Na záver sv. omše bola ohlásená púť na Hostýn, ktorá sa uskutoční 5. mája 2018. Už teraz sa tešíme.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa