Udalosti

Rozhovor s kňazom Cyrilom Axelrodom CSsR

Posted on

MOJOU CESTOU MA VEDIE DOBRÝ BOH Keby ste ho stretli na ulici, tak si ho ani nevšimnete. Je to úplne normálny človek. Žiadna mimoriadna postava, ničím nie je zaujímavý. Až na jednu vec. V ruke drží červeno-bielu paličku, ktorá o ňom prezrádza, že je hlucho-slepý. Ak ho chcete osloviť a chcete sa s ním porozprávať potrebujete rozumieť taktilnej komunikácii.

Udalosti

Benedikt XVI. a nepočujúci

Posted on

Vatikán (20. novembra, RV) – Benedikt XVI. sa dnes prihovoril účastníkom 24. medzinárodnej konferencie venovanej nepočujúcim, organizovanej Pápežskou radou pre apoštolát zdravotníkov. Na audiencii v Klementínskej sále Apoštolského paláca sa zúčastnilo viac ako 400 ľudí zo 70 krajín. V úvode Svätý Otec všetkých s radosťou privítal. „Mnohé a citlivé sú problémy týkajúce sa nepočujúcich“ – […]

Sviatosti

Úvod do sviatostí

Posted on

Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré vysluhuje človek. Získavame nimi neviditeľnú Božiu pomoc. Sviatosť prijímame počas obradu (obrad = predpísaná vonkajšia forma náboženského úkonu). Sviatosti ustanovil (ustanovil = založil) Ježiš Kristus. – Pre informácie o jednotlivých sviatostiach použite „rozbaľovanie menu“ .

Katechézy

Sviatosť krstu

Posted on

Pán Ježiš vyzval apoštolov: „Učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Baptizein – z gréckeho slova – ponoriť. V minulosti sa krstilo ponorením vo vode. Z praktických dôvodov sa to zmenilo na liatie vody (3 krát – z dôvodu troch Božských osôb) na temeno hlavy.