Udalosti

Benedikt XVI. a nepočujúci

Publikované

Vatikán (20. novembra, RV) – Benedikt XVI. sa dnes prihovoril účastníkom 24. medzinárodnej konferencie venovanej nepočujúcim, organizovanej Pápežskou radou pre apoštolát zdravotníkov. Na audiencii v Klementínskej sále Apoštolského paláca sa zúčastnilo viac ako 400 ľudí zo 70 krajín. V úvode Svätý Otec všetkých s radosťou privítal. „Mnohé a citlivé sú problémy týkajúce sa nepočujúcich“ – […]

Sviatosti

Úvod do sviatostí

Publikované

Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré vysluhuje človek. Získavame nimi neviditeľnú Božiu pomoc. Sviatosť prijímame počas obradu (obrad = predpísaná vonkajšia forma náboženského úkonu). Sviatosti ustanovil (ustanovil = založil) Ježiš Kristus. – Pre informácie o jednotlivých sviatostiach použite „rozbaľovanie menu“ .

Katechézy

Sviatosť krstu

Publikované

Pán Ježiš vyzval apoštolov: „Učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Baptizein – z gréckeho slova – ponoriť. V minulosti sa krstilo ponorením vo vode. Z praktických dôvodov sa to zmenilo na liatie vody (3 krát – z dôvodu troch Božských osôb) na temeno hlavy.