Rok milosrdenstva – Jubileum Nepočujúcich

imageSlávenie Jubilejného roka oznámil pápež František počas homílie kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra. Konala sa pri príležitosti otvorenia pôstnej iniciatívy 24 hodín pre Pána (13. marca 2015).

Svätý rok sa začal na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2015) a zavŕši sa 20. novembra 2016.

Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo JUBILEUM chorých a osôb zo zdravotným postihnutím. Stretnutie bolo vo Vatikáne (10.-12. júna 2016) a zúčastnili sa ho aj Nepočujúci z celého sveta. Tu je záznam:

Pápež počas príhovoru povedal:

„Boh dokáže chápať naše choroby, pretože on sám ich zakúsil na vlastnej koži.“

„Vieme, že v slabosti sa môžeme stať silnými a prijať milosť dopĺňať to, čo v nás chýba z Kristovho utrpenia, v prospech Cirkvi, jeho tela. Tela, ktoré si na obraz vzkrieseného Pána zachováva rany, znak tvrdého zápasu, ale sú to rany navždy premenené láskou“

Dňa 13. decembra 2015 sa na piatich chrámoch Bratislavskej arcidiecézy otvorili Brány milosrdenstva. Svätú bránu má i Františkánsky kostol Zvestovania Pána v ktorom sa Nepočujúci stretajú pravidelne každú nedeľu pri sv. omšiach. Keďže sme nešli do Vatikánu stretli sme sa v Bratislave.JubileumNepocujuci2016 (7)

S prechodom cez Bránu milosrdenstva je spojená možnosť získať dar odpustenia trestov za hriechy, ktorých vina už bola odpustená vo svätej spovedi.

Pre dosiahnutie týchto odpustkov je potrebné na znak hlbokej túžby po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k Svätej bráne, prijať sviatosť zmierenia, mať účasť na svätom prijímaní a pripojiť k tomu duchovnú úvahu nad milosrdenstvom. Treba sa pomodliť vyznanie viery (Verím v Boha) a modlitbu za Svätého Otca a na úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi a sveta.

Chorí a starí, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova, môžu získať odpustky, ak svoju chorobu a utrpenie budú prežívať s vierou a radostnou nádejou, prijmú Eucharistiu alebo budú mať účasť na sv. omši a spol. modlitbe a to aj prostredníctvom kom. prostriedkov.

predpis

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa