Modlitbový deň k úcte Panny Márie

“Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov” bude v sobotu 16. februára 2019 v Nitre.

Celý program bude tlmočený do slovenského posunkového jazyka a tlmočníci budú premietaní na stenu.

Pre všetky deti je zabezpečený detský kútik, deťom sa budú venovať rehoľné sestry. Pre nepočujúce deti bude zabezpečená asistentka, ktorá ovláda slovenský posunkový jazyk.

Milí Nepočujúci, v prípade záujmu, pošlite email na: stanci00@gmail.com

Pozvanie 🙂

br. Felix

br. Felix Mária OFM (ThLic. Zdenko Žiška, PhD.) - františkánsky kňaz - je zodpovedný za obsah a tvorbu tohto portálu - 2009 - 2017 Bratislava, Trenčín - 2017- * Beckov (duchovná správa Nepočujúcich v Trenčíne