Bohoslužby – VEĽKÁ NOC 2022

VEĽKÁ NOC 2022
( Veľkonočná nedeľa – 4. apríl )

AKTUALIZOVANÝ ROZPIS BOHOSLUŽIEB pred blížiacimi sa sviatkami VEĽKEJ NOCI


BANSKÁ BYSTRICA
Katedrála sv. Františka Xaverského
Námestie SNP 27
29. marec  a  26. apríl
– svätá spoveď od 13:00
– Svätá omša o 14:00 hod.
Kňaz: dp. Robert Colotka

BRATISLAVA
Františkánsky kostol Zvestovania Pána (bočná kaplnka sv. Rozálie)
– Františkánskom kostole sú relikvie sv. Filipa Smaldoneho – patróna nepočujúcich.
Františkánske námestie 1
každú nedeľu – svätá spoveď od 16:00
– krížová cesta od 16:00
–-
5.4. o 15:00 – Duchovná obnova – KCN – BA (br. Silvester)
10.4. – o 15:00 – Obrady VEĽKÉHO PIATKA

Veľkonočná nedeľa – 12.4. – Svätá omša o 16:30 hod.
Kňaz: br. Silvester Poliak, OFM

NITRA
Kaplnka sv. Františka Saleského – o.z. Effeta
ul. Samová 4
8. marec    a     12. apríl ( Veľkonočná nedeľa )
– svätá spoveď od 15:00
– Svätá omša o 16:00 hod.
Kňaz: dp. Robert Colotka

TRNAVA
Kostol Najsvätejšej Trojice
ul. Štefánikova
22. marec   a   5. apríl
– svätá spoveď od 14:00
Svätá omša o 15:00 hod.
Kňaz: dp. Peter Gula

TRENČÍN
Kostol Notre Dame
ul. 1. mája
(zvyčajne 3. nedeľa v mesiaci)

15. marec   a   19. apríl
– svätá spoveď od 14:30
– Svätá omša o 16:00 hod.
Kňaz: br. Felix Mária, OFM

KREMNICA
Kostol sv. Alžbety
Štefánikovo námestie
– v utorok každý nepárny týždeň o 15:00 hod.
Kňaz: dp. Robert Colotka

PÚCHOV
Kostol Všetkých svätých 

Námestie slobody
5. apríl
– svätá spoveď od 10:30
– Svätá omša o 11:30
Kňaz: dp. Robert Colotka

PREŠOV 
Kostol svätého Jozefa, Františkánsky kostol, kaplnka na 1. poschodí
4. apríl
– svätá spoveď od 12:30
– Svätá omša o 14:00
Kňaz: dp. Robert Colotka
– V Prešove vo Františkánskom kostole sú relikvie sv. Filipa Smaldoneho – patróna nepočujúcich.

ŽILINA
Katedrála Najsvätejšej Trojice,
ul. Farské schody
??. apríl – zatiaľ nepotvrdené
– Svätá spoveď od 11:30
– Svätá omša o 12:30
Kňaz: dp. Robert Colotka

ČESKÁ REPUBLIKA – OSTRAVA – Kostel sv. Václava  29.3. 2020 o 16:00 (spoveď od 15:00)

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa