Dialóg o viere

Odpoveď na videoblog Mgr. Jaroslava Cehlárika

Tento môj príspevok nazývam „ VIRTUÁLNY DIALÓG – o viere“. Je to z dôvodu toho, že budem v ňom uvažovať o viere nepočujúcich v Boha, o viere nepočujúcim a o viere, pre ktorú robíme tie veci, ktoré robíme.

Drahý Jaroslav a nepočujúci, nepísal by som túto moju reakciu verejne, ale aj videoblog Jaroslava C., bol verejne umiestnený na webovej stránke http://www.blogerjc.sk/ a na verejnom portáli YOUTUBE ( http://www.youtube.com/watch?v=CQYoiR6_J6c ). Zaujali ma myšlienky Jaroslava C., a preto som sa rozhodol, že budem reagovať na tento jeho názor. V závere nás Jaroslav pozval k uvažovaniu. Tak som uvažoval a rozhodol sa napísať.

Rešpektujem a prijímam názor Jaroslava C. a preto ponúkam možnosť viesť dialóg, v ktorom sa budem snažiť vyjadriť svoj názor.

Zdroj: YOUTUBE

Nižšie je prepis videoblogu Jaroslava Cehlárika označený JC: …,
moju reakciu ( br. Felix:_ ) budem písať zvýraznenou červenou farbou.

Prajem všetkým čitateľom všetko dobré.
brat Felix, františkán a katolícky kňaz pre nepočujúcich v Bratislave

DIALOG

JC: Ahojte, už je tu zas blog JC. Aká bude dnes téma?
Spoločnosť nepočujúci katolíci a spoločnosť nepočujúci jehovisti. A ich život.

Ja som odmalička katolík. Teraz vidím, že nepočujúci katolíci nemajú budúcnosť. Ich budúcnosť sa neuberá dobrým smerom.

br. Felix: Už tu v úvode chcem uviesť, že môj pohľad na budúcnosť nepočujúcich veriacich katolíkov je iný. Vidím ich budúcnosť optimisticky a pozitívne. V akom zmysle uvediem nižšie.

JC: Pozrel som sa na ostatné náboženstvá… Evanjelici – budúcnosť nič, moslimovia – nevidím nič pozitívne, ďalšie náboženstvá, židia a podobné, nič o nich nepočujeme, nič o nich nevieme…

br. Felix: Na Slovensku je veľmi málo moslimov a židov všeobecne, preto si myslím, že očakávať od nich špeciálny „program“ pre nepočujúcich, je zbytočné.

Čo sa týka Evanjelikov – viem, že v Televíznom klube Nepočujúcich na RTVS bola požiadavka, aby sa veriaci Evanjelici prihlásili (aspoň v BA) kňazovi Evanjelickej cirkvi. Neprihlásil sa mu nikto. Bol ochotný urobiť potrebné kroky k tomu, aby sa cítili dobre.

JC: Podľa toho, čo viem z klubu, z informácií a čo funguje, sú zatiaľ dve silné náboženské skupiny.
Sú to katolíci a jehovisti.

Ja vidím, že majú stále programy, stretávajú sa, majú informácie, publikácie, klubovú činnosť…
Ostatné náboženské organizácie na Slovensku nemajú nič, len tieto dve.

Ja som zo zvedavosti pozeral na tieto dve náboženské organizácie, ako fungujú…

Ja som nepočujúci katolík a keď idem na Slovensku do kostola, tak sa len pozerám a nerozumiem.

br. Felix: Bol som viackrát v zahraničí. Nikdy ma pri dverách kostola nečakal tlmočník do Slovenského jazyka.
Drahý Jaro a nepočujúci, nemôžeme očakávať, že v každom kostole bude tlmočník. Aj v zahraničí je to zvyčajne len jeden, či dva kostoly v celej krajine.
Napr. v Belgicku je sv. omša v Slovenskom jazyku pravidelne iba v 1 kostole!

Na Slovensku pre nepočujúcich veriacich býva katolícka sv. omša v posunkovom jazyku (posunkovanej slovenčine) PRAVIDELNE VO VIAC AKO 5 MESTÁCH. (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Kremnica, Trenčín, Žilina, Púchov a i.)

Je dobré si nájsť tento kostol. Áno, je to náročnejšie, ale keď chcem rozumieť, musím aj ja niečo preto urobiť.

JC: Na internete a webových stránkach pozerám informácie, nie sú tam žiadne, neviem nájsť program, náboženské aktivity…

br. Felix: TOTO NIE JE PRAVDA.

Už viac rokov existujú stránky – www.kcns.sk www.nepocujuci.fara.sk www.effeta.sk www.kcnba.nawebe.net , kde nájdete rozpis svätých omší a iný program pre veriacich.
Na Slovensku sa kňazi venujú nepočujúcim od r. 1990 nepretržite (stále).

JC: Keď sa chceme nepočujúci stretnúť nábožensky ako katolíci, všetci spolu, vymeniť si informácie, rozprávať sa, prečo je tá Biblia, prečo je to tak, ako to bolo, nie sú žiadne informácie a rôzne iné veci…

br. Felix: Existujú tri kresťanské centrá: v Banskej Bystrici, v Nitre a v Bratislave. Všetky tri už niekoľko rokov. Je zaujímavé, že v bratislavskom som teba Jaroslav, niekoľko rokov nevidel.
Nikto nebráni prísť nepočujúcim. Aj teraz, teba Jaroslav POZÝVAM a aj všetkých vás nepočujúcich.

JC: Plus deti, výchova k náboženstvu, nie je nikto, kto by im vysvetlil, venoval sa im…

br. Felix: TOTO NIE JE PRAVDA.
Náboženská výchova sa vyučuje na všetkých školách – je to povinne voliteľný predmet.
Ja sám učím už niekoľko rokov deti v Bratislave a okrem mňa aj iní katechéti.
Tiež špeciálne vyučujú aj v Kremnici, Nitre, Lučenci, v Levoči a inde.

JC: Na VŠ boli katolícki kňazi, pripravovali sa na pastoráciu nepočujúcich, teraz to už zaniká, odchádzajú…

br. Felix: Máš pravdu, že sa pripravovali. Viacerí bohoslovci (kandidáti na kňazstvo) sa pripravovali a zostali sme „len“ traja.
Ale viem, že aj tí, ktorí sa nevenujú nepočujúcim intenzívne – vedia im pomôcť, keď ich niekto osloví, napr. v Zbehoch, vo Vajnoroch, na Myjave, v Nitre, v Galante a i.

JC: Už nie je program, vidím, že tieto organizácie nie sú, resp. je ich málo… Vidím nejakú aktivitu v Nitre, Banskej Bystrici, Bratislave, ale inde na Slovensku nie je nič…

br. Felix: Máš pravdu. Aktívne je to najviac v Banskej Bystrici, Nitre a v Bratislave.
Ale NEMÁŠ PRAVDU v tom, že inde sa nič nedeje, lebo občas je program aj v Kremnici, Žiline, v Trenčíne, v Prešove, v Púchove. A programu je dosť. Čo je krásne, že nepočujúci si ho pripravujú aj sami. Sami sa angažujú v ohlasovaní Evanjelia.

JC: Plus žiadne informácie na webových stránkach. Na internete napríklad medzinárodne sa chceli nepočujúci kontaktovať medzi sebou, nie je tam nič… Vnímam to negatívne.

br. Felix:
WEBOVÉ STRÁNKY: www.kcns.sk www.nepocujuci.fara.sk www.effeta.sk www.kcnba.nawebe.net

Čo sa týka medzinárodných vzťahov: tak máme kontakt na International Catholic Foundation – ICF, ktorá združuje celý svet. Okrem toho máme živé kontakty z Českom, Rakúskom, Belgickom, Talianskom, Poľskom. Stačí sa ozvať.
Na www.icfdeafservice.org nájdeš info, že KCNS a EFFETA sú spolupracovníkmi tejto medzinárodnej organizácie.
(konkrétne tu je link: www.icfdeafservice.org/index.cfm?load=page&page=29 )

JC: Ja to vidím, že budúcnosť katolíckeho náboženstva nepočujúcich je zlá, možno zanikne…

br. Felix: JA SI TO NEMYSLÍM.
Práve naopak – 20 rokov rastie A BUDE RÁSŤ, tomu verím. Nepočujúci sami sa stávajú ohlasovateľmi evanjelia. To je veľký pokrok. VERÍM v budúcnosť.

JC: Ja som bol zvedavý na jehovistov. Všetci ukazujeme takto jehovisti, chcem vás upozorniť… Tento posunok [poznámka: ruženec] by ste nemali takto ukazovať, lebo jehovisti sa cítia byť urazení. Správne sa má ukázať takto [poznámka: svedok]. To máte, ako keď hovoria o nás slovo „hluchonemí“, všetci nepočujúci sme proti tomu.
Chcem vám vysvetliť, toto je starý posunok, diskriminujúci a urážajúci, ako keby sme sa im vysmievali… Tak neukazujme takýto posunok [poznámka: ruženec – (jehovisti)] ale správne takýto posunok (svedkovia Jehovovi [poznámka: svedok]).

br. Felix: Ďakujem, že si to tu uviedol. Je dobré používať správny posunok. Budem na to ľudí upozorňovať.

JC: Ja som videl, že sa rozrastajú, uvažoval som, odkiaľ, prečo?
Prečo sa oni dostávajú do popredia a katolíci padajú na dno? Je to wow! Zo zvedavosti som išiel k nim sa pozrieť. Za prvé, bol som prekvapený, svedkovia Jehovovi majú veľký výber tlmočníkov, na Slovensku majú v každej dedine tlmočníkov, ktorí vedia posunkový jazyk, a v skutočnosti nie sú evidovaní ako tlmočníci v zozname sociálnej služby, svoje služby poskytujú len spoločenstvu svedkov Jehovových.

br. Felix: Kiež by sa aj nám v Katolíckej Cirkvi podarilo mať stálych tlmočníkov, respektíve kňazov v každom väčšom meste – krajskom, ale i tam, kde je viac ako 20 000 ľudí.

JC: Na úrade tlmočia málo. Viac tlmočia na stretnutiach svedkov Jehovových, používajú posunkový jazyk, nie s artikuláciou. Teda nie posunkovanú slovenčinu. Wow, super!

br. Felix: Neviem posunkový jazyk. Požívam viac posunkovanú slovenčinu.
Je pravda, že posunkový jazyk je náročný, preto sa ho stále učím (učím sa ho od r. 2005). Ale myslím, že nepočujúci mi rozumejú. A keď nie – tak ma poprosia, aby som im vysvetlil, čo som myslel. O tom je to, aby sme mali na seba čas a chuť komunikovať.

JC: Druhá vec, v posunkovom jazyku vysvetľujú Bibliu, majú brožúrky. Ako sa Jehovovi svedkovia rozširujú. Aby bolo lepšie, aby mali veľa členov, majú tam aj program, ako sa majú učiť správne posunkovať.

br. Felix: Máš pravdu. Katolícka Cirkev na Slovensku ešte nemá dostatok materiálov. Ale pracuje sa stále na niečom, aby bolo viac. Napriek tomu si myslím, že v našich predajniach je dostatok kníh a materiálov, ktoré sú zrozumiteľné pre veriacich spomedzi nepočujúcich.

JC: Je to wow! Super program! Wow, je to na veľkej úrovni. Pozrite sa na webovú stránku www.jw.org.

Otvorte si to a uvidíte tam je tam aj o svete a iných štátoch. Klikáte a je tam aj slovenský posunkový jazyk. Je tam aj napísané, ako sa káže… O Biblii je tam veľa toho, wow!

Keď si to otvoríte, nie je tam s artikuláciou slovenská posunkovaná slovenčina, je tam prirodzený posunkový jazyk nepočujúcich. Aby ľahko rozumeli, je to super. Normálne to nie je bežné.

Katolícki farári posunkujú, resp., používajú posunkovanú slovenčinu a nepočujúci tomu nerozumejú.
A potom opakujú to isté s nezáujmom. Nerozumejú tomu vôbec. Katolícki farári to hlboko nevysvetlia, jehovisti všetko hlboko dôkladne vysvetlia, lebo používajú prirodzený posunkový jazyk
nepočujúcich je to veľký rozdiel. O.K…

br. Felix: Ako som už vyššie napísal, myslím, že mi nepočujúci rozumejú, aj keď posunkujem slovenčinu. Stretám sa s nepočujúcimi na základnej škole, strednej škole i pri ďalších príležitostiach. Je to o vzájomnom porozumení.

JC: Ďalšia vec… Za 1, 2, 3… Bol som v Ostrave mali tam Jehovovi svedkovia stretnutie v sobotu ja som tam bol. Wow, bolo tam veľa ľudí. Pozrite si foto.

Videli ste tých veľa ľudí? Skutočne tam sedelo v rade veľa ľudí, neviem koľko. Pozeral som na moderátorku, čo hovorila. Že už je tam 3 000 ľudí a viac. Wow!
Ale ohlásia, že nepočujúcich nedávajú bokom. Tak isto povedia, že je prítomných cca 300 nepočujúcich. Wow! 300?
Super, samozrejme, že sú to Slováci+Česi, plus sedeli za mnou počujúci, ktorí sa učia posunkový jazyk. Super, bolo tam veľa ľudí.

br. Felix: Keď je väčšia akcia, tak sa to lepšie pripravuje. Zažil som Svetové dni mládeže v Madride a tam bolo všetko super. Veľa nepočujúcich a asi 10 rôznych „tlmočníkov“, aby každý rozumel. Viacero obrazoviek. Keď je väčšia akcia, tak sa pripravuje „vo veľkom“.

JC: Predo mnou sedeli ľudia, ktorí mali na starosti videoposunky, všetko mali zabezpečené. Pozrite si foto.

Hm… Videli ste fotky? Jehovovi svedkovia robia program. Video, strihy, knihy. Všetko o Bohu-Jehova, rozoberajú a vysvetľujú Bibliu, dávajú všetko do posunkového jazyka.

Katolíci neposielajú program, nemajú nič spracované o náboženstve, keď si chcem pozrieť. Keď chcem vysvetliť deťom náboženstvo, Bibliu, alebo keď chcem komunikovať…
Nič… Nič… Svedkovia Jehovovi to majú.

br. Felix: NIE JE PRAVDA. Katolícka Cirkev má rôzne materiály. Sú toho plné obchody a myslím, že sa im dá rozumieť, aj keď nie sú „špeciálne“ pre nepočujúcich.

JC: Ja vidím, hodnotím, je to wow! Ale ja si vážim, dávam klobúk dole pred svedkami Jehovovými. Prečo? Lebo tam majú program pre nepočujúcich: Boh sa s nimi rozpráva v posunkoch. Majú zabezpečených tlmočníkov, veľa zrozumiteľného materiálu, programov, všetko v posunkovom jazyku
aj webová stránka v zrozumiteľnom jazyku, záleží im na nepočujúcich a na tom, aby tomu rozumeli a pochopili. Na webe majú všetko + medzinárodné informácie, všetky informácie sú úplne rovnaké,
samozrejme, že si len preložia do jazyka a naopak.

Na rozdiel u katolíkov, keď sa chcem spojiť s katolíkmi napríklad v Taliansku, je to veľmi ťažko.
Svedkovia Jehovovi majú hotové všetko. Informácie rovnaké, knižné publikácie rovnaké, v TV rovnaké. Všetci hovoria, že nepočujúcich ľutujú. Jehovisti nie, oni im dávajú možnosť urobiť krok dopredu. Všetko im vysvetlia v posunkoch a majú pred nepočujúcimi rešpekt, vážia si ich.

br. Felix: Aj v Katolíckej Cirkvi majú nepočujúci rešpekt. Dokonca sú aj kňazmi. Viem o viacerých kňazoch, ktorí sú nepočujúci. Dokonca Slovensko navštívil viackrát hlucho-slepý kňaz Cyril Axelrod z Anglicka.

JC: Počujúci katolícki kňazi žiadny rešpekt voči nepočujúcim nemajú. Farár v kostole nič nevysvetľuje, len dá požehnanie a dobre. To je z ich strany všetko.
Ja sa necítim sa ako rovnocenný na úrovni s nimi, ale úplne dole, ponížený. Jehovovi svedkovia si vážia. Porovnávam to, je to iné. Dávajte pozor!

br. Felix: NIE JE ÚPLNÁ PRAVDA, čo hovoríš! Tento názor poškodzuje dobré meno počujúcich katolíckych kňazov. Negeneralizujme a nezovšeobecňujme naše názory.
Ja mám veľký rešpekt voči nepočujúcim – a som počujúci a katolícky kňaz – týmto tvoje tvrdenie nie je úplne pravdivé.

Okrem toho, každá svätá omša má časť – PRÍHOVOR – takže kňaz vždy po Evanjeliu vysvetľuje Božie slovo. A vysvetľovanie nekonči pri sv. omši. V Kremnici – Lúčky pri Kremnici – bývajú rôzne akcie, kde sa okrem iného aj vysvetľuje Sväté Písmo – Biblia. Rovnako v Bratislave.
Taktiež poznám niektorých nepočujúcich, ktorí keď prídu do kostola, majú „svojho“ tlmočníka, aby im pomohol porozumieť. Takže samotný kňaz nemusí vedieť Posunkový jazyk, lebo tlmočník pretlmočí jeho príhovor.

JC: Veľa nepočujúcich katolíkov na Slovensku hovorí, že do kostola chodia, že prijímanie majú, birmovku, ale ako kontakty a vzťahy neudržujú a ide to pomaly dole. Že už to zaniká všade.

br. Felix: NEZANIKÁ – naopak …. RASTIE 🙂 a ja sa tomu veľmi teším. Áno mohla by viac rásť. Mohlo by sa viac robiť. Ale buďme vďačný za to, čo je.

JC: Nepočujúci svedkovia Jehovovi sú naopak spokojní, rozširuje sa ich základňa, cítia sa byť kľudní, spokojní. Nepočujúci potrebujú informácie, doma sa nudia, alebo keď majú problém, Jehovovi svedkovia im vysvetľujú, pomáhajú, nehádajú sa, majú voči sebe rešpekt, žijú v pokoji a pohode,
kým ostatní sa medzi sebou vadia.
Svedkovia Jehovovi sa cítia dobre, preto majú veľa nových členov.

Ja vám teraz poviem akú činnosť vyvíjajú moslimovia, katolíci, evanjelici a ostatné náboženstvá,
čo robíte pre vysvetlenie, vzdelávanie a rozširovanie materiálov, publikácií, stretnutí, informácií, webových stránok.

br. Felix: Vymenoval som už vyššie. Okrem toho organizujeme pravidelné stretnutia každý týždeň, letné tábory, rôzne výlety a stretnutia.

JC: Deťom treba od malička vysvetľovať, učiť ich. Ak sa toto nebude robiť, v budúcnosti o 1, 2, 3 roky na Slovensku v komunite nepočujúcich každé náboženstvo zanikne a bude sa rozširovať len jedno a to svedkovia Jehovovi, uvidíte.

br. Felix: Vyššie som spomenul, že učím na školách. Na Základnej škole ul. Hrdličková, som učil od r. 2006, môžeš si to overiť. V školách len v tomto školskom roku učím 12 detí. A to iba ja. Okrem mňa učia ďalší katechéti. Nebojím sa, že zanikne. NEZANIKNE!

JC: Preto nerobte proti a proti. Náboženstvo si vyberiete sami, napr. Jehovovi svedkovia, katolíci…

br. Felix: Áno, máš pravdu. Nerobme proti. Nech si každý vyberie. Ale ukazujme PRAVDU.

JC: Je to na vás, ale ak nemáte záujem o žiadne náboženstvo, tak nerobte proti. Samozrejme, ak vás niekto núti, treba ho odmietnuť, každý má svoj názor. Ale ja vidím, svedkovia Jehovovi, wow!

Katolíci nemajú hotové dobre podmienky, rešpekt nulový.

br. Felix: NEMÁME?
Snažíme sa a budujeme nové veci a stále sa rozvíjame. Stále chceme urobiť niečo pre naše spoločenstvá. A myslím, že sa nám to darí. Ľudia sú spokojný.

A rešpekt? ! Prepáč – ale chceš povedať, že sa nesprávame k nepočujúcim správne??? Bolo by to smiešne, pretože nepočujúcich si veľmi vážim. Oni o tom vedia.

Ako si mám teraz vysvetliť tvoju vetu: „Preto nerobte proti a proti.“ ???

JC: Keď chcem materiál a ísť do kostola, objednať si tlmočníka, nedá sa, nedá sa, nedá sa, nemá vytvorené také podmienky.

Jehovovi svedkovia všetky tieto podmienky vytvorené majú. Čo bude ďalej?
Nie aby ste si mysleli, že tam je to hotová vec.

Kto to robí? Tam je dôležitá spolupráca. Keď bude spolupráca, tak príde aj náboženstvo také, aby sme si mohli vybrať podľa toho, ako sa nám páči. Napríklad sa mi páči katolícke náboženstvo, alebo evanjelické, alebo svedkovia Jehovovi. Sami sa rozhodnete.

br. Felix: Drahý Jaro, a všetci nepočujúci – POZÝVAM VÁS … príďte sa presvedčiť. Môžeme spoločne pracovať a spoločne ohlasovať Evanjelium. Vyberte si. Vyskúšajte, urobte si osobnú skúsenosť. A nie iba hovoriť aké je to zlé. Príďte a pomôžte – ide o spoločné dielo.

JC: Teraz vidíte, keď nebudú ostatné náboženstvá nič robiť, tak zostanú len svedkovia Jehovovi. Budú mať budúcnosť aj tu, na Slovensku.

br. Felix: Presne tak, keď nebudeme nič robiť, tak to všetko zanikne. Tak poďme robiť… Je stále čo robiť. Bolo by dobré, aby v každej diecéze na Slovensku bol aspoň 1 kňaz pre nepočujúcich. Študujem teológiu zameranú na pastoráciu nepočujúcich a vidím, že v celom svete nepočujúci túžia spoznávať Boha. Túžia žiť Evanjelium, ale sluchové postihnutie im v tom bráni, lebo nemajú také možnosti rozprávať sa o viere ako my počujúci. Niekedy sme to aj my počujúci, čo sme prekážkou, lebo si nevieme uvedomiť všetky dôsledky sluchového postihnutia. Preto je to veľká výzva pre všetkých nás, aby sme hovorili o viere.

JC: Teraz uvažujte.

br. Felix:
Drahý Jaroslav, ďakujem ti za tvoj pohľad. Ďakujem ti za to, že si pomenoval tieto veci.
Občas neboli z môjho pohľadu pravdivé (korektné), preto sa na mňa nehnevaj, keď som si dovolil napísať, ako to vidím ja. Verím, že sa aj osobne budeme môcť porozprávať a povzbudiť sa vo viere.

Prajem tebe i všetkým nepočujúcim všetko dobré.

S pozdravom a s požehnaním
       br. Felix Mária, OFM – kňaz pre nepočujúcich v Bratislave

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa