Socha sv. Filipa v Lúčkach pri Kremnici

  Nepočujúci veriaci na Slovensku majú od 20. októbra 2012 možnosť pomodliť sa pri prvej soche svojho patróna, sv. Filipa Smaldoneho, ktorú odhalili v Lúčkach pri Kremnici.

Filip Smaldone žil v rokoch 1848 – 1923 v južnom Taliansku, bol kňazom s mimoriadnym sociálnym cítením a mnohými dielami. Po rokoch pastoračných snažení sa mu v roku 1885 v meste Lecce podarilo zriadiť inštitúciu, ktorá sa zaoberala humánnou a kresťanskou starostlivosťou o sluchovo postihnutých. Odvtedy sa pastorácia nepočujúcich veriacich začala rozvíjať aj oficiálnou formou a za hranice Talianska. Za svätého ho 15. októbra 2006 v Ríme vyhlásil Benedikt XVI.

Na začiatku Roku viery Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku pozvalo Mons. Mariána Bublinca, administrátora Banskobystrickej diecézy, do Lúčok pri Kremnici, aby túto sochu požehnal. Po svätej omši v Kostole sv. Mikuláša nasledovalo odhalenie a požehnanie sochy sv. Filipa Smaldoneho, ktorá je prvou na Slovensku. Socha stojí v areáli Kresťanského centra nepočujúcich, ktorý je využívaný na duchovné, spoločenské a rekreačné podujatia. Viac na www.kcns.sk.

Zdroj: TKKBS

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa