Udalosti

Socha sv. Filipa v Lúčkach pri Kremnici

Publikované

  Nepočujúci veriaci na Slovensku majú od 20. októbra 2012 možnosť pomodliť sa pri prvej soche svojho patróna, sv. Filipa Smaldoneho, ktorú odhalili v Lúčkach pri Kremnici. Filip Smaldone žil v rokoch 1848 – 1923 v južnom Taliansku, bol kňazom s mimoriadnym sociálnym cítením a mnohými dielami. Po rokoch pastoračných snažení sa mu v roku […]

Udalosti

Dve desaťročia pastorácie

Publikované

Turíčnou nedeľou v roku 2012, si Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku pripomenulo 20. výročie založenia. Pastoračné aktivity pre nepočujúcich veriacich sa oficiálne začali organizovať na území Banskobystrickej diecézy. O počiatkoch i o pozvánkach na niekoľko aktivít spojených s jubileom sa podelili kňazi, ktorí pri zrode Kresťanského centra nepočujúcich stáli.

Udalosti

Nové priestory v Bratislave

Publikované

Po rozsiahlej rekonštrukcii sa začiatkom februára 2012 znovu začali užívať priestory v budove Nemocnice Milosrdných bratov na pastoračné účely pre nepočujúcich. Rekonštrukciu podporila Rehoľa Milosrdných bratov, Rehoľa Menších bratov – františkánov a ďalší darcovia. Vďaka rekonštrukcii sa priestory podarilo spríjemniť a rozšíriť. Budú slúžiť pestrej pastorácii nepočujúcich, ktorá v Bratislave prebieha pod vedením františkánskeho kňaza […]

Udalosti

Rozhovor s kňazom Cyrilom Axelrodom CSsR

Publikované

MOJOU CESTOU MA VEDIE DOBRÝ BOH Keby ste ho stretli na ulici, tak si ho ani nevšimnete. Je to úplne normálny človek. Žiadna mimoriadna postava, ničím nie je zaujímavý. Až na jednu vec. V ruke drží červeno-bielu paličku, ktorá o ňom prezrádza, že je hlucho-slepý. Ak ho chcete osloviť a chcete sa s ním porozprávať potrebujete rozumieť taktilnej komunikácii.

Udalosti

Benedikt XVI. a nepočujúci

Publikované

Vatikán (20. novembra, RV) – Benedikt XVI. sa dnes prihovoril účastníkom 24. medzinárodnej konferencie venovanej nepočujúcim, organizovanej Pápežskou radou pre apoštolát zdravotníkov. Na audiencii v Klementínskej sále Apoštolského paláca sa zúčastnilo viac ako 400 ľudí zo 70 krajín. V úvode Svätý Otec všetkých s radosťou privítal. „Mnohé a citlivé sú problémy týkajúce sa nepočujúcich“ – […]